Ydelser

I praksis udarbejder vi i fællesskab en administrationsaftale, der tilpasses Jeres forening. Udgangspunktet er dog en række grundydelser, der til en rimelig pris sikrer, at foreningen til enhver tid har den nødvendige administration og information til beboere og bestyrelse.

Grundydelser:

Husleje
 • Opkrævning af husleje
 • Udsendelse af rykkereRestanceliste til bestyrelsen
 • Varsling af lejereguleringer
Administration
 • Betaling af regninger
 • Daglig bogføring
 • Udarbejdelse af forbrugsregnskaber (varme, antenne, vaskeri, vand)
 • Besvarelse af henvendelser fra ejere og lejere
 • Behandling af klager
 • Besvarelse af myndighedshenvendelser
 • Anmeldelse af forsikringssager
Regnskaber
 • Afstemning af konti
 • Fremsendelse af materiale til revisor til brug for udarbejdelse af årsregnskab
 • Udarbejdelse af årsbudget og opfølgning på budget
 • Drifts- og statusoversigter til bestyrelsen hvert kvartal
Bestyrelse og generalforsamling
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 • Deltagelse i generalforsamling og udarbejdelse af referat
 • Rådgivning af bestyrelsen
 • Deltagelse i 1 bestyrelsesmøde om året

TILLÆGSYDELSER:

 • Inkasso af huslejerestancer
 • Ind- og udflytninger og overdragelse af ejer – og andelsboliger
 • Ventelisteadministration
 • Drifts- og byggebudgetter ved renovering og byggeri
 • Byggesagsadministration ved renoveringer og forbedringer
 • Ekstraordinære generalforsamlinger
 • Gennemgang af forsikringspolicer og præmieniveau
 • Gennemgang af bankengagement og realkreditlån renteniveau
 • Låneomlægninger i bank og realkredit
 • Fremskaffe tilbud på serviceaftaler for rengøring og vedligeholdelse
 • Juridisk bistand i samarbejde med advokat
 • Arkitekt bistand i samarbejde med arkitektfirma
Kunde timepriser (vejl.)
 • Administration og rådgivning: 600 kr
 • Projekt og ejendomsservice: 800 kr
 • Ekstern advokat eller arkitekt: ca. 1.500-1.800 kr. eller efter aftale
Honorar for projektering, byggestyring m.v. (vejl.)
 • Projektering 8-12,5 % af byggeudgifter i henhold til opgavens art
 • Byggesags administration: 2,5-4% af byggeudgifter.