Netværk

For enhver virksomhed er det af stor betydning at have forbindelse til et godt netværk og en bred vifte af samarbejdspartnere, der kan komplementere mine grundydelser omkring ejendomsadministration.

Ejendomsforeningen Danmark

www.ejendomsforeningen.dk

Som medlem kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der udøver professionel ejendomsadministration. Optagelse af ansøgere, der administrerer ejendomme for andre, er betinget af, at ansøgeren tegner en kautions- og ansvarsforsikring, der som minimum giver et dækningsomfang, der svarer til den af Ejendomsforeningen Danmark kollektivt tegnede forsikring.

Videnskompagniet

www.videnskompagniet.dk

Første møde er midlet, salg, vækst og god økonomi er målet. Ethvert møde har det formål, at give begge parter en værdifuld oplevelse. For Videnskompagniet er det vigtigt, at få sat din virksomhed og den påtænkte opgave i fokus og hurtigst muligt finde den rigtige løsning.

Bank Nordik

www.banknordik.dk

Konto nr. 6509-3050489905